Assoc. Braveskate


Des de 2002, promovent l'skateboarding com a esport
i com a eina de desenvolupament creatiu personal i social.Braveskate neix l’any 2002 a Palafrugell amb l’objectiu de promoure l’skateboard i d’aconseguir unes instal·lacions per poder practicar-lo, davant la inexistència o el nul manteniment de les poques pistes que hi havien.
Durant aquests anys hem aconseguit que s’avanci en la creació d’espais per aquesta pràctica esportiva en diversos municipis i hem dinamitzat l’entorn social dels diferents col·lectius que practiquen esports de lliscament duent a terme diferents competicions, trobades, cursets durant vacances escolars i fins i tot campus especialitzats d’estiu. Braveskate col·laborem amb d'altres entitats juvenils, esportives i socials per aconseguir que l’skateboard tingui la mateixa consideració que altres esports, equiparant així als patinadors a qualsevol altre esportista.

Considerem l’skateboard com un esport fantàstic, potent, creatiu, que enganxa, i que té uns beneficis físics i mentals importants.

Braveskate entrega firmes
Skatepark Palafrugell
Braveskate tallers

Més de 10 anys promovent l'skate a través de cursets, campionats, trobades, tallers diversos i oferint assessorament a qui vulgui ajudar a desenvolupar aquest esport.

Bitcolabis ajuda digital