Assessorament

Assessorament en el disseny, construcció i gestió de pistes d’skate.


És vital per a l’èxit d’un skatepark un bon disseny desde el principi. Pensat per al seu màxim aprofitament com a element socialitzador i instal·lació esportiva.


No creiem en els set-ups de mòduls prefabricats. Pensem que un bon parc ha de durar molts anys i donar servei a diferents col·lectius d’esportistes i de diferents edats.


Cada municipi necessita un parc adaptat a les seves necessitats i amb personalitat pròpia o acabarà en desús i els usuaris marxaran a altres llocs a buscar bones instal·lacions.


Ens oferim per ajudar-vos en els vostres projectes: assessorament, disseny, seguiment i dinamització.

Posem a la disposició dels Ajuntaments un dossier amb unes pautes bàsiques a tenir en compte per millorar els projectes de construcció d’skateparks. Tot un recull de detalls i consells fruit de la nostra experiència. Tipus de construccions, materials, mobiliari urbà, manteniment, dinamització i socialització, empreses del sector, etc…

Demaneu-nos-el !